Mergi la conţinutul principal
Comunicat A.C.P.R. cu privire la reglementarea activitatii medicale de chirurgie estetica si proceduri estetice medicale in Romania

Comunicat A.C.P.R. cu privire la reglementarea activitatii medicale de chirurgie estetica si a procedurilor estetice medicale in Romania

COMUNICAT

Consiliul Director al Asociatiei Chirurgilor Plasticieni din România (denumită în cele ce urmează A.C.P.R.), a luat act de prezența, în mod repetat, în spațiul public, a unor informații cu privire la existența unor operații, respectiv proceduri medicale cu scop estetic, efectuate de către persoane fără studii în domeniu. Aceste activități sunt cercetate și documentate de către autoritățile legale competente, acestea urmând să se pronunțe în urma procedurilor legale.    

Punctul de vedere al A.C.P.R. și al Comisiei de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă a Ministerului Sănătății (denumită în cele ce urmează C.C.P.E.M.R. a M.S.), cu privire la activitatea de chirurgie si medicină estetică, susține dintotdeauna că această practică trebuie să fie reglementată conform curriculelor de specialitate, așa cum sunt ele definite pe site-ul Ministerului Sănătății (https://rezidentiat.ms.ro/curricule/_curricule.html) și în acord deplin cu:

• curricula europeană definită ca și European Training Requirements for the Specialty of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, de către Union Europeene de Medicines Specialistes UEMS/ European Union of Medical Specialists EUMS (disponibilă la adresa https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0006/44439/UEMS-2015.29-European-Training-Requirements-Plastic,-Reconstructive-and-Aesthetic-Surgery-PRAS.pdf),
• cerințele European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery – EBOPRAS (disponibile la http://www.ebopras.org/downloads/2012/Syllabus_EBOPRAS_Final_2012.pdf)
• curricula din România, Ministerul Sănătății (disponibilă la
https://rezidentiat.ms.ro/curricule/2018/chirurgie_plastica_estetica_si_microchirurgie_reconstructiva_2018.pdf)

Conform acestora și în acord deplin cu denumirea cuprinsă în titlul specialității - chirurgie estetică - operațiile estetice precum și o arie foarte largă din procedurile de estetică medicală constituie parte integrantă și intrinsecă a specialității noastre.

Prin urmare, dacă avem în vedere specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, nu poate fi făcută nicio intervenție medicală, (un act medical), fără îndeplinirea unor condiții deosebit de restrictive:

- Autorul intervenției trebuie să fie exclusiv un medic înscris în Colegiul Medicilor din România (denumit în cele ce urmează C.M.R.), cu aviz de libera practica.
- Să aibă specialitatea cerută de lege (în cazul nostru, Nomenclatorul și curricula acestei specialități (document emis de către Ministerul Sănătății, în conformitate cu standardele europene), prin obtinerea diplomei de medic in specialitatea chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.
- Nu sunt asimilate specialității curriculare, și în consecință nu pot fi echivalate ca „specialitate”, în înțelesul legii, cursurile, masteratele precum și orice alte forme de învățământ/pregătire, în afara celor prevăzute de Legea sănătății, pentru dobândirea specialității (durata și arie curriculară conforme cu Nomenclatorul).
- Dotările și locația în care se desfășoară, trebuie să fie autorizate și avizate, conform reglementărilor în vigoare.
- Medicul specialist ce urmează să efectueze intervenția/procedura trebuie să fie asigurat în domeniul specialității respective.

Așa cum reiese din curriculele de pregătire în specialitate, specialitățile autorizate de a efectua o modificare (plastie) a infățisării / aspectului uman prin intervenții chirurgicale sau proceduri medicale în scop estetic, sunt următoarele:

A. chirurgia plastică, estetică și microchirugie reconstructivă care (prin rezidențiat de 6 ani) are ca obiectiv restaurarea sau îmbunătățirea funcției și aspectului învelișului corpului uman prin proceduri corectoare sau reconstructive. Aceasta alocă cea mai mare pondere în instruirea în domeniul corecțiilor estetice dintre toate specialitățile specificând în mod expres acetse tehnici chirurgicale sau procedure medicale.

B. Alte specialități medicale sau chirurgicale care au inclusă în pregătirea curiculară aceste aspecte (inclusiv, dar nu neapărat limitat la - dermato-venerologie cu rezidențiat de 5 ani specializare în afecțiunile pielii care include plastii cutanate, fillere și toxina botulinică, oto-rino-laringologia (ORL) specialitate cu rezidențiat de 5 ani care studiază patologia cervico-facială și chirurgia plastică, estetică și reconstructivă cervico -facială, chirurgia oro-maxilo-facială cu rezidențiat de 5 ani, care include și pregătire în chirurgie plastică, reconstructivă și noțiuni de estetică cervico -facială, oftalmologia cu rezidențiat de 5 ani, care include pregătire în chirurgia plastică estetică și reconstructivă ocular, etc.).

Suntem de acord cu orice demersuri prealabile, discuții și consultări publice, studii sau analize în vederea adaptării unor măsuri sau decizii legale si obligatorii pentru definirea și aplicarea unor politici publice în acest domeniu la nivel național.

A.C.P.R. împreună cu C.C.P.E.M.R. a M.S. a pregătit și susținut în mod repetat, cu sprijinul dl. Avocat Doru Costea, o sinteză de principii pentru consolidarea juridică a identității profesionale a specialității, posibilă doar prin definirea actului medical de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, astfel încât să poată fi, fără echivoc, identificat ca arie de competență, conform Nomenclatorului aprobat, cu excluderea oricărui act medical în afara specialității.

Specialitatea noastră a fost înființată în România în anul 1958, de către părintele chirurgiei plastice și reparatorii din România (vechea denumire a specialității), dl. prof. dr. Agrippa Ionescu, fiind a doua specialitate din Europa definită ca atare. Corpul profesional al specialității de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă din România, (reprezentat prin personalități de seamă, recunoscute la nivel national și internațional, este puternic reprezentat la nivelul A.C.P.R. și al C.C.P.E.M.R. a M.S., al Societății Române de Chirurgie Estetică, Clubului de Excelență în Chirurgia Estetică, Societatea Română de Microchirurgie și Societatea Română de Chirurgie a Mâinii), iși oferă disponibilitatea completă de a fi partener în orice discuție inițiată de către Colegiul Medicilor din România Ministerul Sănătății, Ministerul Educației sau alte autorități competente, referitoare la reglementarea activității medicale de chirurgie estetică și proceduri medicale estetice în România.

Propunem, de asemenea asigurarea cadrului legal pentru realizarea condițiilor in vederea unei trasabilități complete și transparente (de la import pâna la pacientul utilizator final) al fillerelor cutanate, toxinei botulinice și al dispozitivelor medicale de clasă Is, Im, IIa, IIb si III (inclusiv a platformelor de înfrumusețare care se încadrează) și al folosirii acestora doar ăn cadrul cabinetelor medicale și al structurilor medicale autorizate în specialitățile medicale care au competența legală conform curriculei de specialitate.

Cu deosebită considerație,
Pentru Consiliul Director al A.C.P.R.,


Prof. Habil. Dr. Cristian Radu JECAN
Președinte


București / 13.06.2021

DESCARCA VARIANTA PDF